O projektu

HRZZ Istraživački projekti: IP-2014-09-4398

hrzzpilar-logo_s

Ovim projektom uspostavit će se veliki nacionalni longitudinalni sustav praćenja dobrobiti u Hrvatskoj. Tijekom četiri godine provedbe ovog projekta planiramo provesti četiri panel istraživanja putem on-line aplikacije. Temeljen na revidiranoj teoriji polazne točke dobrobiti (Diener i sur., 2006; Headey, 2008) i teoriji proširenja i izgradnje pozitivnih emocija (Fredrickson, 2004; Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek i Finkel, 2008), predloženi istraživački projekt ima za cilj longitudinalno istraživanje (ne)stabilnosti različitih aspekata dobrobiti (a), i njihovih utjecaja na životne događaje (b).

Konkretnije, ovaj projekt ima dva cilja. Prvi je cilj provjeriti stupanj u kojem se dobrobit mijenja tijekom vremena i na razini inter- i intra-individualnih povezanosti i u kojoj mjeri ove promjene mogu biti objašnjene nekim individualnim razlikama (demografskim podacima i osobinama ličnosti) i životnim okolnostima. Drugi cilj je ispitati može li se dobrobit smatrati ne samo pokazateljem dobrog života, nego i nužnim dijelom povoljnih ishoda i pozitivnih životnih događaja, kao što je predloženo u teoriji proširenja i izgradnje pozitivnih emocija. Pretpostavljamo da visoke razine dobrobiti pospješuju pojavu kasnijih povoljnih životnih događaja i uvjeta kroz učinkovite strategije regulacije emocija.