Istraživački tim

Dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan

Voditeljica projekta

Ima dugogodišnje istraživačko iskustvo u području istraživanja dobrobiti, budući da je vodila nekoliko međunarodnih i domaćih projekata na tu temu. Također je publicirala u okviru istog područja. Ona će biti odgovorna za upravljanje projektom, komunikaciju među članovima tima, osiguranje kvalitete, kao i za diseminaciju istraživačkih rezultata.

Dr. sc. Zvjezdana Prizmic-Larsen

Znanstveni istraživač u Laboratoriju za istraživanje emocija i psihofiziologiju na Odsjeku za psihologiju, Washington Sveučilišta u St. Louisu, SAD

S dosadašnjim znanstveno-istraživačkim radom, iskustvom i empirijskim znanjem u analizi podataka dobivenih metodom dnevnih procjena, on-line istraživanjima i sl., pridonijet će projektu u istraživanju životne dobrobiti, regulacije emocija, razvoju te praćenju longitudinalnog istraživanja, analizi različitih vrsta podataka te procesu diseminacije rezultata istraživanja.

Dr. sc. Andreja Brajša-Žganec

Znanstvena savjetnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar

Njeni istraživački interesi uključuju psihosocijalnu prilagodbu djece i mladih; obitelj i roditeljstvo, dobrobit djece i mladih; kvalitetu života u obitelji i školi, te ima iskustva u metodologiji anketnih istraživanja. Unutar ovog projekta odgovorna je za su-vođenje projekta, promociju istraživanja u javnosti te će posebno aktivno sudjelovati u procesu diseminacije rezultata istraživanja.

Dr. sc. Tihana Brkljačić

Viša znanstvena suradnica na Institutu Ivo Pilar

Njeni znanstveni interesi vezani su uz istraživanje kvalitete života, s naglaskom na istraživanje društvenih grupa u nepovoljnijem socijalnom položaju te specifičnih odrednica sreće i zadovoljstva životom među njima. Unutar ovog projekta bit će odgovorna za organizaciju pilot istraživanja, razvoj on-line aplikacije i sustava alarmiranja, kao i nadzor održavanja on-line aplikacije. Također će pridonijeti promociji istraživanja u javnosti i diseminaciji rezultata.

Dr. sc. Renata Franc

Znanstvena savjetnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar

Njeni istraživački interesi uključuju društvene stavove; mlade; rizična i devijantna ponašanja, zlouporabu droga, kvalitetu života te metodologiju anketnih istraživanja u čemu ima bogato iskustvo. Unutar ovog projekta aktivno će sudjelovati u organizaciji i provedbi ponovljenih anketnih mjerenja, te u analizi podataka i diseminaciji rezultata.

Dr. sc. Ines Sučić

Znanstvena suradnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar

Posjeduje znatno iskustvo u provođenju istraživanja i istraživačkoj metodologiji. Njen istraživački interesi uključuju forenzičku psihologiju, rizična i devijantna ponašanja, strah od kriminala i probaciju. Unutar ovog projekta bit će odgovorna za organiziranje pilot istraživanja, motiviranju sudionika da se uključe u istraživanje i diseminaciju rezultata.

Dr. sc. Renata Glavak Tkalić

Znanstvena suradnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar

Njeni istraživački interesi uključuju (zlo)uporabu sredstava ovisnosti, posebno ilegalnih droga te ovisnost, mlade, problematična ponašanja, obiteljsku patologiju, interpersonalno prihvaćanje i odbijanje, te posebnu povezanost između kvalitete života i (zlo)uporabe sredstava ovisnosti. Kao član istraživačkog tima bit će odgovorna za provođenje pilot istraživanja, motiviranju sudionika da se uključe u istraživanje te će doprinjeti diseminaciji rezultata.

Dr. sc. Ivan Balabanić

Postdoktorand na Institutu Ivo Pilar

Znanstveni interesi vezani su mu uz sociologiju medija, sociologiju rizika i metodologiju društvenih istraživanja. Kao član projektnog tima bit će prvenstveno odgovoran za razvoj istraživačke on-line aplikacije te njeno održavanje. Također, sudjelovat će u motiviranju sudionika da se uključe u istraživanje te u diseminaciji rezultata istraživanja stručnoj i široj javnosti.

Dr. sc. Maja Tadić Vujčić

Znanstvena suradnica na Institutu Ivo Pilar

Njezini istraživački interesi uključuju dobrobit, kvalitetu života, motivaciju, istraživanja dnevnih fluktuacija putem metodologije dnevnika. Kao član projektnog tima sudjelovati će u razvoju instrumentarija, motiviranju sudionika da se uključe u istraživanje, provođenju inicijalnog upitnika, kao i ostalih mjerenja, u statističkim analizama i diseminaciji rezultata.

Lana Lučić, mag. psih

Doktorand na Institutu Ivo Pilar

Njeni istraživački interesi usmjereni su ka dobrobiti i kvaliteti života s posebnim naglaskom na djecu s razvojnim teškoćama i njihove obitelji te osobe s invaliditetom. Kao članica projekta, sudjelovati će u diseminaciji rezultata, privljačenju ispitanika i obradi rezultata. Svoj doktorat će izraditi na podacima prikupljenima tijekom projekta.