Rezultati

Diseminacija rezultata istraživanja bit će usmjerena prema znanstvenoj zajednici putem objavljivanja rezultata u znanstvenim časopisima, prezentacija na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te organiziranjem simpozija na međunarodnim skupovima o pozitivnoj psihologiji. Bit će razvijen strateški plan kako bi se osiguralo da rezultati istraživanja budi objavljeni u najrelevantnijim međunarodnim časopisima. Planira se objaviti najmanje 8 znanstvenih radova (dva o metodologiji longitudinalnog istraživanja dobrobiti i 6 s dobivenim rezultatima). Također, planiramo prezentirati rezultate istraživanja na više međunarodnih I domaćih znanstvenih konferencija.

Diseminacija rezultata bit će usmjerena i na stručnjake i na donositelje politika organiziranjem okruglih stolova i radionica o rezultatima istraživanja i implikacijama za poboljšanje dobrobiti opće populacije. Opća populacija bit će informirana o istraživanju putem više javnih predavanja, brošura, kao i predstavljanjem rezultata istraživanja u medijima.

Popis radova u bazi podataka “Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)”:
https://www.bib.irb.hr/pregled/projekti/HRZZ-IP-2014-09-4398